Офіційні правила участі в он-лайн голосуванні
«ВОНА СУПЕРМОДНА!»
(надалі- «Голосування»)
(надалі – Правила /Офіційні правила)

1. Загальні положення Голосування
1.1. Організатором Голосування під умовною назвою «ВОНА СУПЕРМОДНА!» (надалі – «Голосування») є Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА», що зареєстроване за адресою: 03170, місто Київ, вулиця Перемоги, 9, офіс 20; код ЄДРПОУ: 34414427 (надалі – Організатор).
1.2. Замовником Голосування є Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. І. Шевцова, 1; код ЄДРПОУ: 36123396 (надалі – Замовник).
1.3. Виконавцем Голосування є Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ КАНАЛ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 25; код ЄДРПОУ: 23530545 (надалі – Виконавець).
1.4. Користувачі сайту – користувачі сайту http://supermodel.novy.tv/ua/uchastnitsy/ (далі –Сайт) не залежно від віку, громадянства, дієздатності та місця проживання.
1.5. Учасниці (Учасниця) – 15-ка найкращих учасниць телевізійної передачі «Супермодель по-українськи» (третій сезон).
1.6. Голосування проводиться з метою формування або підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо продукції, яка випускається під ТМ «Таміпул». Голосування носить розважальний характер.
2. Умови проведення Голосування
2.1. Голосування проводиться на території України в мережі Інтернет на веб-сайті http://supermodel.novy.tv/ua/uchastnitsy/ (надалі – Місце/Територія проведення Голосування).
2.2. Загальний період проведення Голосування: з 09 вересня 2016 р. до 09 грудня 2016 р. (надалі – Період проведення Голосування).
2.3. Голосування не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Подарунків не формується з внесків Учасниць Голосування.
3. Вимоги до Користувачів сайту
3.1. Користувачі сайту під час участі у Голосуванні зобов’язуються:
3.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
3.1.2. дотримуватися правил користування Сайтом.
4. Порядок і спосіб інформування Користувачів сайту про Правила та результати Голосування
4.1. Інформування Користувачів сайту проводиться шляхом розміщення Правил і результатів Голосування у глобальній мережі Інтернет на Сайті протягом усього строку проведення Голосування.
4.2. Ці Правила Голосування набувають чинності з дати їх оприлюднення на Сайті. Ці Правила Голосування можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем/Замовником протягом всього строку проведення Голосування. Вказані зміни можливі у випадку їхнього затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Голосування. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Голосування.
5. Умови участі у Голосуванні
5.1. Користувачам сайту необхідно:
5.1.1. відвідати Сайт телевізійної передачі «Супермодель по-українськи» http://supermodel.novy.tv/ua/uchastnitsy/;
5.1.2. на сторінці з Учасницями проголосувати за найулюбленішу Учасницю шляхом проставляння голосу (like) під фото Учасниці.
5.2. Один Користувач сайту має право голосувати за одну і ту саму Учасницю тільки один раз протягом доби. При цьому кількість Учасниць, за яких можна голосувати протягом доби, не обмежена.
5.3. За результатами Голосування (кількістю голосів відданих за Учасниць) Виконавцем формується і постійно оновлюється рейтинг за яким Учасниця, що набрала найбільшу кількість голосів, посідає перше місце.
5.4. Та Учасниця, що вибула із участі в проекті «Супермодель по-українськи» (третій сезон), залишається доступною для голосування протягом всього періоду проведення Голосування.
6. Подарунковий фонд
6.1. Подарунковий фонд складається із:
6.1.1. Подарунка: Смартфон, характеристики якого визначаються за власним вибором Організатора. Загальна кількість подарунків: 1 шт.
6.2. Подарунковий фонд є обмеженим і становить вищевказану кількість Подарунків. Відповідальність Організатора Голосування не виходить за межі вартості, а саме: 25 000,00 грн. (Двадцять пять тисяч гривень 00 копійок) та кількості Подарунка, передбачених розділом 6 цих Правил.
6.3. Організатор залишає за собою право збільшувати загальний Подарунковий фонд, або включити в нього інші Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Замовник повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.4.1. цих Правил.
6.4. Зовнішній вигляд Подарунків (розмір, колір, тощо) зображений на рекламно-інформаційних матеріалах Голосування може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Подарунків Голосування.
6.5. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.
6.6. Зобов’язання Організатора/Замовника щодо якості Подарунків, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.
6.7. Подарунки, які залишилися невитребуваними, використовуються Організатором на його власний розсуд.
6.8. Фонд Подарунків складається за рахунок власних засобів Організатора і використовується виключно для надання Подарунку Переможцю Голосування, що здобув на них право.
7. Визначення переможця Голосування
7.1. Переможець Голосування — це Учасниця, яка здобула право на отримання Подарунку.
7.2. Та Учасниця, яка станом на 00:01 годин 10 грудня 2016 року посіла перше місце в рейтингу голосів Користувачів Сайту, стає Переможцем Голосування, що здобуває право на отримання Подарунку, передбаченого п. 6.1.1. даних Правил.
7.3. В разі якщо дві або більше Учасниць наберуть однакову кількість голосів і при цьому не можливо буде визначити одного Переможця, Виконавець здійснить визначення Переможця серед таких Учасниць за допомогою програми вибору випадкових чисел https://www.random.org/. Та з Учасниць, що посяде перше місце в таблиці, що буде сформована програмою, і буде вважатися Переможцем Голосування.
7.4. У випадку виявлення фактів порушення Переможцем Згоди та Правил участі в телевізійній передачі «Супермодель по-українськи», такий Переможець автоматично і без права оскарження вибуває із переліку Переможців Голосування, а новим Переможцем визначається Учасниця, яка посіла друге місце в рейтингу голосів Користувачів Сайту.
7.5. Фінальні результати визначення Переможця Голосування будуть оголошені на всеукраїнській Фан-зустрічі, що відбудеться у грудні 2016 р., а також будуть розміщені на Сайті http://supermodel.novy.tv/ua/uchastnitsy/. Місце, дата та час проведення Фан-зустрічі будуть оголошені на Сайті.
7.6. Результати визначення Переможця Голосування є остаточними, оскарженню не підлягають та оформлюються Протоколом комісії, склад якої визначає Організатор за погодженням з Замовником.
8. Отримання Подарунку Голосування
8.1. Вручення Подарунку відбудеться в строк до 31 грудня 2016 року безпосередньо Переможцю Голосування під час проведення всеукраїнської Фан-зустрічі, що відбудеться у грудні 2016р.
8.2. При врученні Подарунку Переможець Голосування зобов’язаний дати згоду на проведення фотозйомки, яка зафіксує момент вручення Подарунку, копію документа, який посвідчує особу (паспорт), копію ідентифікаційного номеру платника податків та підписати Акт прийому-передачі Подарунку Переможцю.
8.3. Усі витрати, пов’язані з отриманням Подарунку (проїзд, проживання і т.п.), Переможець сплачує самостійно.
8.4. Подарунок Голосування отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил (Переможець Голосування), і виключно у порядку, встановленому цими Правилами.
8.5. Грошова компенсація Подарунку Голосування не видається.
8.6. У разі виявлення неможливості вручення Подарунку Переможцю Голосування, Організатор має право розпорядитися незатребуваним Подарунком на свій розсуд.
8.7. Організатор/Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Переможцем Подарунку після їх вручення та/або за неможливість Переможцями скористатися належним йому Подарунком з будь-яких причин. Відповідальність за якість Подарунку несе виробник такого Подарунку.
8.8. Оподаткування вартості Подарунку проводиться відповідно до чинного законодавства України Організатором Голосування.
9. Інші умови
9.1. Відповідальність Організатора/Замовника за цими Правилами Голосування обмежується сумою вартості Подарунку, передбаченого Правилами Голосування. Виконавець не несе відповідальності за Голосування.
9.2. Рішення про відмову в наданні Подарунку приймає Організатор, це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор/Замовник не повинні давати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.
9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил Голосування, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами Голосування, остаточне рішення приймається Організатором, яке не підлягає оскарженню.
9.4. Якщо будь-яке положення цих Правил Голосування буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила Голосування залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил Голосування, рішення щодо Правил Голосування приймається Організатором/Замовником.
9.5. Організатор/Замовник Голосування залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Користувачами Сайту та/або Учасницями, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
9.6. Організатор/Замовник/Виконавець Голосування не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Голосування та розподілом Фонду Подарунків між Учасницями.
9.7. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даного Голосування.
9.8. Організатор/Замовник/Виконавець Голосування не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Голосування, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Замовника/Виконавця Голосування обставини.
9.9. Участь у Голосуванні автоматично означає ознайомлення та згоду Користувачів Сайту та Учасниць Голосування з цими Правилами.