Офіційні правила участі в Акції
під умовною назвою
«Make My Day»
(надалі – Правила/Офіційні правила)

Дані Офіційні правила визначають офіційні умови проведення Акції під умовною назвою «Make My Day» (надалі — Акція), яка проводиться з метою популяризації продукції, що випускається та реалізується на території Україні під ТМ «Таміпул» (надалі – Продукція).

1. Загальні положення
1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальне агентство «ПРО-ФАРМА», що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Перемоги, 9, офіс 20; код ЄДРПОУ: 34414427 (надалі — Організатор).
1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1; код ЄДРПОУ: 36123396 (надалі – Виконавець).
1.3. Модератором-Сайту є Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ КАНАЛ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 25; код ЄДРПОУ: 23530545 (надалі – Модератор сайту).
1.4. Дана Акція проводиться з метою формування або підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо продукції, яка випускається під ТМ «Таміпул». Акція носить розважальний характер.
1.5. Загальний період проведення Акції: з 06 жовтня 2016 року по 08 грудня 2016 року (надалі — Строк Акції) і складається з дев’яти етапів:
1.5.1. перший етап: з 06 жовтня 2016 року до 13 жовтня 2016 року включно;
1.5.2. другий етап: з 14 жовтня 2016 року до 20 жовтня 2016 року включно;
1.5.3. третій етап: з 21 жовтня 2016 року до 27 жовтня 2016 року включно;
1.5.4. четвертий етап: з 28 жовтня 2016 року до 03 листопада 2016 року включно;
1.5.5. п’ятий етап: з 04 листопада 2016 року до 10 листопада 2016 року включно;
1.5.6. шостий етап: з 11 листопада 2016 року до 17 листопада 2016 року включно;
1.5.7. сьомий етап: з 18 листопада 2016 року до 24 листопада 2016 року включно;
1.5.8. восьмий етап: з 25 листопада 2016 року до 01 грудня 2016 року включно;
1.5.9. дев’ятий етап: з 02 грудня 2016 року до 08 грудня 2016 року включно.
1.6. Акція проводиться на всій території України, підконтрольній українській владі* в глобальній мережі Інтернет за адресою: http://supermodel.novy.tv/ua/tamipulmakemyday/ (надалі – Сайт), який доступний на всій території України (надалі – Територія проведення Акції).
* за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Подарунків Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції та вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники, які здобули право на отримання Подарунків Акції, виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм Подарунок у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.
1.7. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Подарунковий фонд Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. Вимоги до Учасників Акції
2.1. До участі в Акції запрошуються всі дієздатні громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, та які постійно проживають на території України (надалі – Учасники).
2.2. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 даних Офіційних правил та належним чином виконала усі умови даних Офіційних правил.
2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:
2.3.1. працівники Організатора/Виконавця/Модератора сайту Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
2.3.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;
2.3.3. особи, що не є громадянами України;
2.3.4. іноземці й особи без громадянства.
2.4. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому законодавством України.
2.5. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
2.6. Кожен Учасник Акції може брати участь в кожному етапі Акції.
2.7. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.7.1. дотримуватися вимог Офіційних Правил та норм чинного законодавства України;
2.7.2. дотримуватися правил користування Сайтом;
2.7.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.7.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.
2.8. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними Офіційними правилами. Приймаючи умови даних Офіційних правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами.
2.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища (окрім використання в рекламі), зображення Учасника (окрім використання в рекламі), інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (окрім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
2.10. Учасник, що не виконує/неналежно виконує умови даних Офіційних правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила та результати Акції
3.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення тексту Офіційних Правил і результатів Акції у глобальній мережі Інтернет на Сайті за адресою: http://supermodel.novy.tv/ua/tamipulmakemyday/.
3.2. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їхнього оприлюднення в порядку, що визначений для інформування щодо умов Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

4. Умови участі у Акції
4.1. Особі, що відповідає вимогам п. 2.1. Правил Акції, для участі в Акції необхідно:
4.1.1. відвідати Сайт Акції за адресою http://supermodel.novy.tv/ua/tamipulmakemyday/;
4.1.2. натиснути запропоновану кнопку для проходження тесту «Взяти участь» на сторінці Акції;
4.1.3. здійснити авторизацію (реєстрацію) за допомогою облікового запису (аккаунту) у будь-якій соціальній мережі за власним вибором («Одноклассники», «Facebook» або «ВКонтакте»);
4.1.4. ознайомитися та погодитися з Правилами Акції та наданням персональних даних, в тому числі вказаних в соціальній мережі, через яку відбувається авторизація, з правом розміщення фотографії профілю та імені із соціальної мережі, через яку відбувається авторизація, на Сайті Акції, шляхом проставлення відповідної відмітки;
4.1.5. відповісти на питання тесту, що складається із 10 питань, та здійснювати подальше проходження тестів протягом цього ж або наступних етапів під час проведення Акції;
4.1.6. після проходження тесту у запропонованій формі вказати ПІБ особи, яка, в разі визначення її Переможцем Акції, отримає Подарунок. Зверніть увагу, що в разі наявності підозри у Виконавця щодо порушення Учасником Акції даних Правил, Виконавець має право зажадати від такого Учасника копію паспорта на особу, ПІБ якої було вказано наприкінці проходження тесту;
4.1.7. якщо Учасник Акції бажає отримати Подарунок Акції, він зобов’язаний, після проходження тесту, поділитися результатом на своїй сторінці в соціальній мережі, через яку було здійснено авторизацію, шляхом залишення наступного коментарю з хештегом: #tamipulmakemyday. Будь ласка зверніть увагу, що коментар з хештегом не може бути змінений або доповнений; коментар повинен бути активним, тобто при натисненні на коментар, користувач має перейти у групу, що містить всіх користувачів, що розмістили даний коментар з хештегом.
Всі коментарі на сторінці Учасника Акції в соціальній мережі, через яку здійснено авторизацію, повинні бути публічними, тобто відкритими для всіх користувачів відповідної Соціальної мережі.
Кожен результат, яким Учасник Акції поділився у соціальній мережі, дорівнює одному шансу (надалі – шанс) на визначення такого Учасника Акції Переможцем у відповідності до п. 7. цих Правил. В разі, якщо Учасник Акції поділився одним і тим самим результатом більше ніж один раз, то до участі в розіграші заноситься лише один шанс.
4.2. Один Учасник Конкурсу має право на авторизацію (реєстрацію) у Акції тільки один раз і тільки через одну соціальну мережу. У випадку здійснення Учасником множинної (багаторазової) авторизації на Сайті Акції за допомогою декількох соціальних мереж, такий Учасник буде вважатися порушником даних Правил, у зв’язку з чим не матиме права на подальшу участь у Акції та на отримання Подарунків Акції.
4.3. Учасникам Акції забороняється реєструватися у Акції декілька разів. При цьому, множинна реєстрація одного Учасника Акції визначається модераторами Сайту по сукупності декількох параметрів.
4.4. Якщо у Організатора/Виконавця виникають підстави підозрювати, що Учасник здійснює множинну реєстрацію у Акції, результати участі у Акції такого Учасника (всі підозрілі реєстрації, що будуть зараховані до даного Учасника) можуть бути анульовані і не будуть брати участі в Акції до моменту пред’явлення Учасником (кожним зареєстрованим аккаунтом) даних, що засвідчують реальність існування зареєстрованого Учасника або релевантність його сторінки у соціальних мережах (включаючи, але не обмежуючись, копії паспорта громадянина України).
4.5. У разі не пред’явлення відповідним Учасником (кожним зареєстрованим аккаунтом) даних, що засвідчують реальність існування всіх цих зареєстрованих Учасників або релевантність їх сторінок у соціальній мережі, через які здійснювалася авторизація (реєстрація) у Акції, такі Учасники (Учасник) виключаються з переліку Учасників Акції та не мають права претендувати на участь у розіграші Подарунків Акції. Рішення про виключення такого Учасника є остаточним. При цьому ані Організатор, ані Виконавець не повинні надавати пояснення щодо таких дій. Організатор/ Виконавець/Модератор сайту не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, а також прав на одержання Подарунків.
4.6. Метою перевірки справжності зареєстрованих Учасників Акції та релевантності їх сторінки у соціальній мережі – є протидія так званим «призоловам».
4.7. Організатор/Виконавець/Модератор сайту не несе відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників на Сайті Акції та сторінках соціальних мереж. Вартість послуг доступу до мережі Інтернет оплачується Учасником Акції самостійно, відповідно до тарифів його оператора/ провайдера, що надає таку послугу.

5. Подарунковий фонд Акції
5.1. Подарунковий фонд Акції (надалі – Подарунки) складається з наступних Подарунків:
5.1.1. Букет квітів з доставкою адресату (формування букету квітів здійснюватиметься за власним вибором Організатора). Загальна кількість букетів – 5 шт.;
5.1.2. Іграшка плюшевого ведмедя великого. Загальна кількість іграшок – 5 шт.
5.2. Організатор залишає за собою право включити до Акції додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами, змінити номенклатуру Подарунків або їх кількість. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.3.1. цих Правил.
5.3. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.
5.4. Організатор/Виконавець/Модератор сайту не несе відповідальності по відношенню до подальшого використання Учасниками Подарунків після їх одержання, за неможливість одержувачів Подарунків використати отримані ними Подарунки з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.
5.5. Зовнішній вигляд, різновид, тип/вид та характеристики (упаковка/об’єм, і інші характеристики) Подарунків визначаються на розсуд Замовника та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.
5.6. Зобов’язання Організатора/Виконавця щодо якості Подарунків, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.
5.7. Подарунковий фонд Акції є обмеженим і становить вищевказану кількість Подарунків. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених п. 5.1. цих Правил.
5.8. Подарунки, які залишилися невитребуваними у зв’язку з тим, що Учасники Акції не виконали умови цих Правил, використовуються Організатором на його власний розсуд.

6. Визначення Переможців Акції
6.1. Переможці Акції — це Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків.
6.2. Учасники Акції (у разі виконання всіх умов даних Правил), що пройшли тест та поділилися своїм результатом в соціальних мережах (п. 4.1.7. Правил), мають можливість на визначення їх Переможцями Акції.
6.3. Щотижня по середах після закінчення кожного етапу Акції серед учасників, що належним чином виконали всі умови розділу 4 даних Правил та пройшли тест відповідного етапу Акції, буде визначено Переможця, що має можливість отримати один будь-який Подарунок із вказаних в п.п. 5.1.1. і 5.1.2. Подарунків. Вибір Подарунку здійснюється за власним вибором Організатора.
6.4. Переможців буде визначено за допомогою програми вибору випадкових чисел random.org. Зазначеною програмою буде сформовано перелік з шансів (п. 4.1.7. Правил) всіх Учасників певного етапу Акції, які мають право на отримання Подарунків. Перший Учасник у переліку, що сформований програмою random.org, вважається Переможцем, та здобуває право на отримання Подарунку у кількості 1 шт..
6.5. Разом із основним Переможцем по кожному розіграшу буде обрано 3 додаткових Переможців (наступні 3 позиції в переліку, що сформований програмою random.org, після визначеного Переможця), які мають можливість отримати Подарунок в разі невиконання основним Переможцем умов даних Правил.
6.6. Один Учасник Акції має можливість отримати лише один Подарунок протягом всього Строку Акції.
6.7. Протягом наступних 2-х календарних днів з дати визначення Переможця Виконавцем буде проведено перевірку Переможця на дотримання умов даних Правил, та не пізніше 5-ти календарних днів з дати визначення Переможця Акції буде оголошено фінальні результати визначення Переможця Акції, що будуть розміщені на Сайті Акції.
6.8. Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними, оскарженню не підлягають та оформлюються Протоколом комісії, склад якої визначає Організатор Акції за погодженням з Виконавцем Акції.
6.9. У випадку виявлення фактів порушення Учасником Акції положень цих Правил, такий Учасник Акції автоматично і без права оскарження вибуває з переліку Переможців Акції, а новим Переможцем замість Учасника Акції, що вибув, визначається наступний Учасник Акції з переліку додаткових Переможців (п.6.5. Правил).
6.10. Результати визначення Переможців Конкурсу є остаточними, та оформлюються Протоколом комісії, склад якої визначає Організатор за погодженням з Виконавцем.

7. Порядок вручення Подарунків Акції
7.1. Організатор протягом 5 (п’яти) робочих днів після оголошення фінальних результатів визначення Переможця Акції (п. 6.7. Правил), що набули право на отримання Подарунку за відповідний етап, зв’яжеться з таким Переможцем через сторінку у соціальній мережі, через яку було здійснено авторизацію у Акції, та надасть інструкції з приводу отримання Подарунку Акції. В аккаунті Учасника Акції у соціальній мережі мають бути відповідні налаштування, що дозволяють Організатору писати Учаснику Акції приватні повідомлення.
7.2. Після отримання повідомлення про перемогу у Акції, Переможець, що має право на отримання Подарунку, повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення підтвердити своє бажання отримати Подарунок і передати особисто або відправити через e-mail (електронну пошту) наступну інформацію:
—  повні без скорочень ім’я, прізвище, по-батькові особи, що отримує Подарунок, як це вказано в паспорті громадянина України. Подарунок може бути врученій або Переможцю Акції, або іншій особі, яку зазначить Переможець;
— повну (без скорочень) поштову адресу доставки Подарунку: поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, квартира та інші відомості, необхідні для належної доставки;
—  копію ідентифікаційного номеру Переможця;
—  контактний телефон Переможця та особи, що отримує Подарунок, в разі якщо Подарунок вручається іншій особі, яку зазначить Переможець, із зазначеним кодом населеного пункту.
7.3. Подарунки вручаються в строк до 31 грудня 2016 року.
7.4. Подарунки вручаються Організатором шляхом кур’єрської доставки за адресою, вказаною Переможцем згідно п. 7.2. цих Правил. Доставка Подарунків здійснюється за рахунок Організатора.
7.4.1. До уваги Переможців Акції – мешканців АР Крим та Донецької і Луганської областей (зона АТО). Зверніть увагу на п. 1.5. цих Правил з приводу адреси доставки Подарунків. В разі не виконання вимог п. 1.5. Правил, Організатор може відмовити Переможцю Акції в доставці йому Подарунку.
7.5. Організатор/Виконавець/Модератор сайту не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Подарунків після їх вручення та/або за неможливість Переможцями скористатися належними їм Подарунками з будь-яких причин.
7.6. Організатор має право відмовити Переможцям Акції в отриманні Подарунків, якщо протягом 10 (десяти) робочих днів після оголошення результатів визначення Переможців Акції, Організатор не може зв’язатися з такими Переможцями та/або при перевірці контактних даних Переможців виявляться недостовірні (невірні) дані, що унеможливлюють зв’язок з такими Переможцями. При цьому, будь-яка компенсація Переможцям за не отримані Подарунки не буде проведена.
7.7. При настанні обставин, вказаних в п.п. 7.4.1. та 7.6. цих Правил, Організатор/Виконавець передає Подарунки додатковим Переможцям (п. 6.5. Правил), які визнаються Переможцями Акції і які повинні виконати всі відповідні дії щодо отримання відповідних Подарунків, вказаних в даних Правилах.
7.8. Податковим агентом зі сплати податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із врученням Подарунків, відповідно до вимог діючого законодавства України є Організатор.

8. Інші умови
8.1. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Подарунку Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.
8.2. Кожен Учасник Акції погоджується з тим, що відповідальність Організатора/Виконавця за цими Правилами Акції обмежується сумою вартості Подарунку, передбаченого Правилами Акції.
8.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з Одержувачами Подарунків. Одержувачі Подарунків несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
8.4. Організатор/Виконавець/Модератор сайту не несе відповідальності за роботу та будь-які помилки операторів телефонного та Інтернет зв’язку, а також кур’єрських служб/пошти, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили (форс-мажор).
8.5. Учасник Акції, що порушив будь-які правила Акції, в будь-якому випадку втрачає право на отримання Подарунку. Рішення про відмову в наданні Подарунку приймає Організатор/Виконавець Акції, це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор/Виконавець Акції не повинні давати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.
8.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами Акції, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем, яке не підлягає оскарженню.
8.7. Якщо будь-яке положення цих Правил Акції буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила Акції залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил Акції, рішення щодо Правил Акції приймається Організатором/Виконавцем.
8.8. Ці Правила Акції набувають чинності з дати їх оприлюднення на сторінці Акції. Ці Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені протягом всього строку проведення Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.
8.9. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.